Poslednji broj

* 10 godina Revije
2004-2013


* Jubilarni broj posvećen
Prof. dr Mići Jovanoviću

"Megatrend revija - Megatrend Review" 

Bulevar maršala Tolbuhina 8, 11070 Novi Beograd, Srbija 
Tel: +381 11 220 31 50 Fax: +381 11 220 30 47 E-mail:  mtopic.megatrendrevija@gmail.com

eXTReMe Tracker