Poslednji broj

Časopis „Megatrend revija“ je naučno glasilo Univerziteta "Megatrend". Prema klasifikaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, časopis je visoko pozicioniran kao vodeći nacionalni naučni časopis u Republici Srbiji (M51). 
 
 
„Megatrend revija“ izlazi od 2004. godine, na srpskom i engleskom jeziku. Otvorena je za sve kvalitetne radove i autore iz čitavog sveta. „Megatrend revija / Megatrend Review“ ima kompetentnu međunarodnu redakciju i izdavački savet, koje čine ugledna imena naučnih radnika sa univerziteta i drugih istaknutih naučnih ustanova iz 15-ak država. Putem razmene i na druge načine, stiže do čitalaca i van granica Srbije.
 
Časopis „Megatrend revija“ je interdisciplinarni časopis iz oblasti društvenih nauka, u kojem se objavljuju radovi iz sledećih tematskih oblasti: 
• Ekonomija
• Pravo
• Politika i bezbednost
• Menadžment i marketing
• Međunarodni odnosi
• Javne politike
• Informaciono društvo
 
Časopis izlazi četvoromesečno (tri puta godišnje).
 
Svaki rad se recenzira od strane dva recenzenta, pri čemu se redakcija strogo pridržava pravila o međusobnoj anonimnosti autora i recenzenata. 
 
Časopis se razmenjuje za 10-ak časopisa u zemlji i inostranstvu i referiše se i prati od strane relevantnih međunarodnih tela i vodećih svetskih biblioteka. Pored ostalog, to su: Međunarodna bibliografska baza za društvene nauke (IBSS) pri London School of Economics and Social Science, Kongresna biblioteka u Vašingtonu, internacionalna elektronska baza EBSCO „Business Source Complete“, GESIS „Knowledge Base SEE“ Instituta za društvene nauke u Lajbnicu, Narodna biblioteka Srbije, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, i mnoge druge.
 
 

 

Korica od br. 1/2004 do br. 2/2012
Korica od br. 1/2013

 

"Megatrend revija - Megatrend Review" 

Bulevar maršala Tolbuhina 8, 11070 Novi Beograd, Srbija 
Tel: +381 11 220 31 50 Fax: +381 11 220 30 47 E-mail:  mtopic.megatrendrevija@gmail.com

eXTReMe Tracker